Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Kancelaria Adwokacka - telefony do naszych adwokatów

Tel. do niemieckiego sekretariatu: 0049-335-606-910-20

 

Kontakt telefoniczny:

Dr Kamila Matthies:

polski telefon komórkowy: 0048-696 568-151

0049-335-606-910-25 (polski sekretariat)

info@adwokat-niemcy.net

 

Dr Denis Matthies:

0049-335-606-910-20 (niemiecki sekretariat)

info@strafverteidiger-dr-matthies.de

strafverteidiger@rae-matthies.de

 

Tel. SOS:

Dr Kamila Matthies:

0049-177-38-40-136

0048-696-568-151 (polska komórka)

(w sprawach karnych i skarbowych) 

 

Dr Denis Matthies:

0049 174 1686 118 

 

 

https://www.facebook.com/kancelariaadwokackaMatthies

Dr. Kamila Matthies, LL. M., mgr, Adwokat

Opublikowany 2014/04/30

 

 

 

 

 

 

 

Dr Kamila Matthies:

polski telefon komórkowy: 0048-696 568-151

0049-335-606-910-20 (niemiecki sekretariat)

0049-335-606-910-25 (polski sekretariat)

info@adwokat-niemcy.net

 

 

Specjalista do spraw karnych/ prawo podatkowe i celne 

Członek Zarządu i wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Adwokatów okręgu Frankfurt nad Odrą 

 

CV

 


1997
Zakończenie studiów prawa polskiego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie n. Odrą i na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1997                                                                                                                    

Egzamin magisterski z prawa polskiego Uniwersztet Adana Miciewicza w Poznaniu: Tytuł magistra nauk prawnych

Temat pracy magisterskiej: "Niemieckie postępowanie karne wobec podejrzanych cudzoziemców"

1998

Egzamin magisterski w Niemczech : Tytuł LL. M.

2002

Zakończenie studiów prawa niemieckiego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie n. Odrą

2002

Pierwszy państwowy prawniczy egzamin państwowy we Frankfurcie n. Odrą, Niemcy

2004

Rozprawa doktorska z prawa karnego procesowego, Katedra niemieckiego prawa karnego i prawa procesowego 
Temat: "Studia o paserstwie jako przestępstwie przeciwko mieniu"

2003 - 2005

Aplikacja w landzie Brandenburg, okręg sądu krajowego Frankfurt n. Odrą
Aplikacja adwokacka w kancelarii - Dombek, Krause, Lammer & Wattenberg - w Berlinie (prawo karne gospodarcze) u 
adwokata dr Daniel Krause LL. M.
Aplikacja adwokacka w kancelarii adwokatów Brüssow i Petri w Kolonii (prawo karne)
 
2005/2006
Drugi prawniczy egzamin państwowy we Frankfurcie n. Odrą i dołączenie do kancelarii adwokackiej Matthies jako samodzielny adwokat
 
2008 
Uczestnictwo w seminarium adwokackim: "Obrona w sprawach karno - skarbowych", Düsseldorf
 
2009
Przyznanie tytułu przez Izbę Adwokacką: Specjalista (fachowiec) do spraw karnych (tzw. Fachanwat für Strafrecht)
 
2011
Referent w niemiecko-polskiej konferencji w Collegium Pollonicum Slubice 
"Europejski nakaz aresztowania i procedura wydawania osob miedzy Polska a Niemcami" - wymiana doświadczeń między przedstawicielami polskich i niemieckich sędziów, prokuratorów adwokatów oraz innych odpowiedzialnych za pomoc prawną w sprawach karnych urzędnków Ministerstwa Sprawiedliwości. 

 ________________________________________________________________________________________________

 

Członkowstwo

 

1. Członek Zarządu i wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Adwokatów okręgu Frankfurt       nad Odrą www.anwaltverein-ffo.de

2. Członek Niemieckiego Stowarzyszenia Adwokatów (DAV)

3. Członek niemieckiego zespołu roboczego prawa karnego (związek obronców)

4. Członek niemiecko-polskiego Stowarzyszenia Adwokatów

5. Czlonek Zarządu Stowarzyszenia Prawnikow Niemieckich, Frankfurt (Oder) 

www.jg-ffo.de


 

Dzialalność akademicka

 • Egzaminator z niemieckiego prawa karnego materialnego, prawa procesowego,     karnego modocianych i kriminologii 
 • Prowadzenie ćwiczeń z prawa karnego dla studentów, Uniwersytet Europejski     Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
 • Prowadzenie seminarium "Etyka obrony w sprawach karnych - Granice prawne dopuszczalnej obrony"
 • Prowadzenie seminarium "Niemieckie postępowanie karne wobec obywateli krajów       Uni Europejskiej", Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
 • Współpraca podczas Zjazdu nauczycieli akademickich prawa karnego na     Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie n. Odrą

 

Publikacje

 • Scheffler,U./Matthies,K.,: "Die vorsätzlichen Tötungsdelikte" (Umyślne przestępstwa przeciwko życiu (zabojstwo, morderstwo), w: Wolf, G. (wyd.), Kriminalität im Grenzgebiet, Band 5/6: Das neue polnische Strafgesetzbuch (Przestępczość przygraniczna, tom 5/6: Nowy polski Kodeks karny), Berlin et al. 2002, ss. 243-298
 • Scheffler,U./Matthies,K.: "Die Freiheitsdelikte im polnischen und deutschen Strafrecht" (Przestępstwa przeciwko wolności w polskim i niemieckim prawie karnym) w: Wolf, G. (wyd.), Kriminalität im Grenzgebiet, Band 5/6: Das neue polnische Strafgesetzbuch (Przestępczość przygraniczna, tom 5/6: Nowy polski Kodeks karny), Berlin et al. 2002, ss. 343-421
 • Scheffler, U./Matthies, K., "Das polnische Strafbefehlsverfahren im Vergleich mit dem deutschen Recht" (Polskie postępowanie nakazowe - porównanie z prawem niemieckim) w: Wolf, G. (wyd.), Kriminalität im Grenzgebiet, Band 7: Das polnische Strafverfahrensgesetzbuch (Przestępczość przygraniczna, tom 7: Polski Kodeks postępowania karnego), Berlin et al. 2003, ss. 179-202
 • Heghmanns,M./Matthies,K.: "Die Stellung des Geschädigten im polnischen Strafverfahren" (Status pokrzydzonego w polskim postępowaniu karnym) w: Wolf, G. (wyd.), Kriminalität im Grenzgebiet, Band 7: Das polnische Strafverfahrensgesetzbuch (Przestępczość przygraniczna, tom 7: Polski Kodeks postępowania karnego), Berlin et al. 2003, s. 135-159
 • Matthies, K.: "Studien zur Hehlerei als Vermögensdelikt" (Studia o paserstwie jako przestępstwie przeciwko mieniu), Berlin et al. 2004
 • Matthies, K. / Matthies, D: "Hände Weg von der StPO!"  HRRS 12/2006
 • Tłumaczenie: Kodeks karny wykonawczy /Das Strafvollstreckungsgesetzbuch der Republik Polen: Zweisprachige Textausgabe (Taschenbuch),  Grazyna Zboralska (Autor), Bernard Lukanko (Autor), Katarzyna Szczygielska (Autor), Anna Samsel (Autor), Katarzyna Pietras (Autor), Katarzyna Wojdalska (Autor), Micha Jakowczyk (Autor), Kamilla Matthies (Autor), Gerhard Wolf (wydawca), Europa-Universität Viadrina  
 • Scheffler,U./Matthies,K.: Księga Jubileuszowa dla Prof. Seebode, "Rechtsbeugung und Immunität" (Łamanie prawa przez sędziego i immunitet), 2008
 • Matthies, K.: Informacja o rewizji w procesie o morderstwo, StraFO (Forum Prawa Karnego), 3/2009
 • Scheffler,U./Matthies,K.: Księga Jubileuszowa dla Prof. Andrzeja J. Szwarc, Die Ostgrenze der EU, Von der Freiheit, ihren Opfern und einer Zugfahrt (Granica wschodnia Uni Europejskiej, O wolnosci, jej ofiarach i podrozy pociągiem), Berlin 2009 - (analiza przemytu papierosów)
 • Scheffler,U./Matthies,K./Matthies,D.: Matariały do nauki prawa procesowego karnego dla studentów (obrona w sprawach karnych), Europa-Universität Viadrina 2009: http://www.uwescheffler.info/fileadmin/user_upload/Buchmacher/Vorschau/bd_2_2_Vorschau.pdf 
 • Wspólautor Komentarza kodeksu karnego dla adwokatów, Niemieckie wydawnictwo adwokackie, § 259 StGB
 • K. Matthies: Europejski nakaz aresztowania w praktyce adwokackiej w Niemczech, Europa-Universität Viadrina 2012
 • Wydawca, tlumaczenie i konsultacja prawna polskiego kodeksu karnego i kodeksu wykonawczego na językniemiecki, Wydawnictwo BECK Warszawa

http://www.ksiegarnia.beck.pl/publikacje-obcojezyczne-nowe-tlumaczenia-tekstow-ustaw/id8456,Kodeks-karny-i-kodeks-wykroczenStrafgesetzbuch-Und-bertretungsgesetzbuch.htm

 

________________________________________________________________________________________________

 

Języki obce

 

Polski (język ojczysty), niemiecki, angielski, francuski

 

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Portret dr Kamila Matthies opublikowany w czasopismie Anwaltsblatt Karriere 2011:

Str. 63 

http://www.anwaltsblatt-karriere.de/aktuelles-heft/anwaltszukunft/existenzgruendung/

 

 

 

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Współpraca

 

Kancelaria prawa karnego z Gorzowa

Adwokaci:

Mec. Jerzy Synowiec 

Mec. Krzysztof Łopatowski

Mec. Jacek Sobusiak

Mec. Jerzy Wierchowicz

 

Adwokacka Spółka Partnerska
ul. Szkolna 4

66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: +48 (95) 72 02 205
Fax: +48 (95) 73 66 367
www.adwokaci.blink.pl
E-Mail: adwokaci@blink.pl