Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Kancelaria Adwokacka - telefony do naszych adwokatów

Tel. do niemieckiego sekretariatu: 0049-335-606-910-20

 

Kontakt telefoniczny:

Dr Kamila Matthies:

polski telefon komórkowy: 0048-696 568-151

0049-335-606-910-25 (polski sekretariat)

info@adwokat-niemcy.net

 

Dr Denis Matthies:

0049-335-606-910-20 (niemiecki sekretariat)

info@strafverteidiger-dr-matthies.de

strafverteidiger@rae-matthies.de

 

Tel. SOS:

Dr Kamila Matthies:

0049-177-38-40-136

0048-696-568-151 (polska komórka)

(w sprawach karnych i skarbowych) 

 

Dr Denis Matthies:

0049 174 1686 118 

 

 

https://www.facebook.com/kancelariaadwokackaMatthies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr Denis Matthies

adwokat 

Pracownik naukowy Katedry prawa karnego, prawa karnego procesowego i kryminologii (Prof. dr dr Uwe Scheffler), Uniwersytet Europejski Viadrina Frankfurt n. Odrą - NIEMCY.

 

Życiorys

2000

Zakonczenie studiów prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie n. Odrą
Asystent studencki w Katedrze prawa karnego, prawa karnego procesowego i kryminologii (Prof. dr dr Uwe Scheffler)

 

2000

Pierwszy prawniczy egzamin państwowy we Frankfurcie n. Odrą

 

05.2000 - 05.2002

Aplikacja w landzie Brandenburg, okręg sądu krajowego Frankfurt n. Odrą
Aplikacja adwokacka w kancelarii - Dombek, Krause, Lammer & Wattenberg - w Berlinie (prawo karne gospodarcze) u adwokata dr Krause, LL. M.

 

2002

Drugi prawniczy egzamin państwowy we Frankfurcie n. Odrą

 

od 2002                                                                                                                                                            

Pracownik naukowy w Katedrze prawa karnego, prawa karnego procesowego i kryminologii (Prof. dr dr Uwe Scheffler), Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie n. Odrą
Tematy pracy doktorskiej: „Technika ustawodacza egzemplifikacji - w szczególności w odniesieniu do okoliczności zaostrzających wymiar kary “

 

2004

Wpis na listę adwokacką

 

2008

Ukończenie przewodu doktoranckiego tytulem doktora prawa

 

Członkostwo

1. Członek Niemieckiego Stowarzyszenia Adwokatów (DAV)

2. Członek zespołu roboczego prawa karnego (związek obronców)

 

Dzialalność akademicka

- Prowadzenie ćwiczeń z prawa karnego dla studentów, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

- Prowadzenie seminarium "Etyka obrony w sprawach karnych - Granice prawne dopuszczalnej obrony"

- Prowadzenie seminarium "Niemieckie postępowanie karne wobec obywateli krajów Uni Europejskiej", Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

- Współpraca podczas Zjazdu nauczycieli akademickich prawa karnego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie n. Odrą

- Działalność wykładowcza w Szkole Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - zajęcia dydaktyczne z niemieckiego prawa karnego gospodarczego: odpowiedzialność karna pracodawcy za niepłacenie składek na pracowników

 

Publikacje

Matthies, K. / Matthies, D: "Hände Weg von der StPO!", HRRS 12/2006

Scheffler, U. / Matthies, D. "Zum rechtlichen Gehör bei Verkehrsordnungswidrigkeiten"; NZV 2007, 615

Współautor poradnika do Postępowania Karnego  / Handbuches für das Strafverfahren (Hrsg. Heghmanns/Scheffler), C.H. Beck München [Link]

Matthies,D.: "Die Ausübung des pflichtgemäßen Ermessen der Staatsanwälte bei der Einlegung von rechtsmitteln gegen Urteile, -Eine kritische Bestandsaufnahme der rechtstatsächlichen Handhabung -, StraFo 6/2009, S. 229 

Wydawca, tlumaczenie i konsultacja prawna polskiego kodeksu karnego i kodeksu wykonawczego na język niemiecki, Wydawnictwo BECK Warszawa

 

Języki obce

Niemiecki, angielski, polski

Współpraca

 

Kancelaria prawa karnego z Gorzowa

Adwokaci:

Mec. Jerzy Synowiec 

Mec. Krzysztof Łopatowski

Mec. Jacek Sobusiak

Mec. Jerzy Wierchowicz

 

Adwokacka Spółka Partnerska
ul. Szkolna 4

66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: +48 (95) 72 02 205
Fax: +48 (95) 73 66 367
www.adwokaci.blink.pl
E-Mail: adwokaci@blink.pl