Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Kancelaria Adwokacka - telefony do naszych adwokatów

Tel. do niemieckiego sekretariatu: 0049-335-606-910-20

 

Kontakt telefoniczny:

Dr Kamila Matthies:

polski telefon komórkowy: 0048-696 568-151

0049-335-606-910-25 (polski sekretariat)

info@adwokat-niemcy.net

 

Dr Denis Matthies:

0049-335-606-910-20 (niemiecki sekretariat)

info@strafverteidiger-dr-matthies.de

strafverteidiger@rae-matthies.de

 

Tel. SOS:

Dr Kamila Matthies:

0049-177-38-40-136

0048-696-568-151 (polska komórka)

(w sprawach karnych i skarbowych) 

 

Dr Denis Matthies:

0049 174 1686 118 

 

 

https://www.facebook.com/kancelariaadwokackaMatthies

W wypadku otrzymania postanowienia o zapłacie podatku (tzw. Steuerbescheid) od niemieckiego Urzędu Skarbowego (niem. Finanzamt) lub akcyzy na papierosy od niemieckiego Urzędu Celnego (niem. Hauptzollamt, Tabaksteuer) dłużnik ma miesiąc na odwołanie od tej decycji.

Urząd Celny ma możliwość przekazania egzekucji z Niemiec do Polski wg. dyrektywy 76/308/EWG (art. 6 do 13) i 2001/44/EG.

Egzekucja o zapłatę podatku (akcyzy za wyroby tytoniowe, cla i podatek od importu towarow) odbywa się wtedy wg. przepisów polskich. W tym wypadku należy sie liczyć z zajęciem majątku przez polskiego komornika.

Od momentu przekazania wnioski o prolongatę i o rozłożenie na raty należy składać do urzędu polskiego (do momentu przekazania wnioski o rozlozenie na raty składa sie w Niemczech).

Wnioski o umorzenie postępowania składa się nadal do urzędu w Niemczech: wniosek zgodnie z art. 236 i następne kodeksu celnego (tzw. Zollkodex) a także wniosek o umorzenie wg. § 227 niemieckiej ordynacji podatkowej.

Wnioski dotyczące samego roszczenia nie mają jednak automatycznie skutku odraczającego egzekucję. Dłużnik może złożyć wniosek zgodnie z art. 222 niemieckiej ordynacji podatkowej lub 258 niemieckiej ordynacji podatkowej (tzw. Abgabeordnung AO).

Wniosek o wstrzymanie egzekucji należy jednocześnie złożyć w Polsce do urzędu skarbowego.

Należy także się liczyć z egzekucją w przypadku wjazdu do Niemiec i posiadaniu przy sobie dóbr materialnych.

Współpraca

 

Kancelaria prawa karnego z Gorzowa

Adwokaci:

Mec. Jerzy Synowiec 

Mec. Krzysztof Łopatowski

Mec. Jacek Sobusiak

Mec. Jerzy Wierchowicz

 

Adwokacka Spółka Partnerska
ul. Szkolna 4

66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: +48 (95) 72 02 205
Fax: +48 (95) 73 66 367
www.adwokaci.blink.pl
E-Mail: adwokaci@blink.pl