Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Kancelaria Adwokacka - telefony do naszych adwokatów

Tel. do niemieckiego sekretariatu: 0049-335-606-910-20

 

Kontakt telefoniczny:

Dr Kamila Matthies:

polski telefon komórkowy: 0048-696 568-151

0049-335-606-910-25 (polski sekretariat)

info@adwokat-niemcy.net

 

Dr Denis Matthies:

0049-335-606-910-20 (niemiecki sekretariat)

info@strafverteidiger-dr-matthies.de

strafverteidiger@rae-matthies.de

 

Tel. SOS:

Dr Kamila Matthies:

0049-177-38-40-136

0048-696-568-151 (polska komórka)

(w sprawach karnych i skarbowych) 

 

Dr Denis Matthies:

0049 174 1686 118 

 

 

https://www.facebook.com/kancelariaadwokackaMatthies

Delegowanie polskich pracowników do Niemiec

 

Od 1 maja 2011 roku przestały obowiazywać specjalne kontygnenty i praktycznie polscy pracownicy mogą swiadczyć  usługi we wszystkich branżach w Niemczech, włacznie z branżą budowlaną, ktora wcześniej obłożona była licznymi ograniczeniami. Obecnie delegowanie polskich pracownikow do Niemiec podlega zasadom ustalonym w unijnej dyrektywie o delegowaniu pracowników. Swobodę swiadczenia usług gwarantuje art. 56 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 

Ustawa ta narzuca na  pracodawcę określone obowiązki, np. zapewnienie pracownikowi minimalnych warunkow pracy obowiązujących na terenie Niemiec.  Pracodawca musi jeszcze przed oddelegowaniem pracowników do Niemiec dopilnować, aby zglosic fakt delegacji, wydać pracownikom formularz A1 z ZUS itd.

 

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w branży budowlanej na terenie Niemiec powinien dokonać także zgłoszenia do SOKA-BAU oraz wypełnić wnioski dotyczące nowych pracowników.

 

Wejście Polski do struktur unijnych i coraz wyższa mobilność Polaków przyczyniły się do większej popularyzacji delegowania pracowników za granicę. Jednocześnie w Parlamencie Europejskim trwają intensywne prace nad nowym projektem dyrektywy unijnej dotyczącej delegowania, której wdrożenie może nałożyć znaczne restrykcje na polskich pracodawców i tym samym ograniczyć tę formę pracy na rynkach unijnych. Wiążące decyzje w tej sprawie mają zostać podjęte już w lutym 2014 roku.

 

Współpraca

 

Kancelaria prawa karnego z Gorzowa

Adwokaci:

Mec. Jerzy Synowiec 

Mec. Krzysztof Łopatowski

Mec. Jacek Sobusiak

Mec. Jerzy Wierchowicz

 

Adwokacka Spółka Partnerska
ul. Szkolna 4

66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: +48 (95) 72 02 205
Fax: +48 (95) 73 66 367
www.adwokaci.blink.pl
E-Mail: adwokaci@blink.pl