Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Kancelaria Adwokacka - telefony do naszych adwokatów

Tel. do niemieckiego sekretariatu: 0049-335-606-910-20

 

Kontakt telefoniczny:

Dr Kamila Matthies:

polski telefon komórkowy: 0048-696 568-151

0049-335-606-910-25 (polski sekretariat)

info@adwokat-niemcy.net

 

Dr Denis Matthies:

0049-335-606-910-20 (niemiecki sekretariat)

info@strafverteidiger-dr-matthies.de

strafverteidiger@rae-matthies.de

 

Tel. SOS:

Dr Kamila Matthies:

0049-177-38-40-136

0048-696-568-151 (polska komórka)

(w sprawach karnych i skarbowych) 

 

Dr Denis Matthies:

0049 174 1686 118 

 

 

https://www.facebook.com/kancelariaadwokackaMatthies

 

 


 

Regułą jest, że zarządzenie aresztu tymczasowego (osadzenie w areszcie śledczym) poprzedza zatrzymanie przez policję niemiecką. Jeśli zatrzymany nie zostanie zaraz potem zwolniony, to najpóźniej dzień po zatrzymaniu zostaje doprowadzony (Vorführung) przed sąd tj. sędziego (Haftrichter) wydającego nakaz aresztowania (Haftbefehl). Sędzia decyduje o zwolnieniu lub o wydaniu nakazu aresztowania. Jeśli zostanie wydany nakaz aresztowania, osoba nim dotknięta ma prawo zawiadomić telefonicznie lub ustnie krewnego, inną zaufaną osobę o przebiegu aresztu a taże konsulat.

Niestety nakaz aresztowania dotyka bardzo często pośrednio także rodzinę aresztowanego. Kancelaria pomaga rodzinie aresztowanego, jeżeli potrzebuje oni informacji na temat wykonywanego zarządzonego aresztu lub mają problemy z załatwianiem spraw urzędowych. 

 


 Widzenie

Określenie miejsca, w którym zatrzymany (a potem aresztowany) się obecnie znajduje sprawia często problem, bowiem korespondencja do rodziny ogranicza się często do poinformowania o fakcie zatrzymania danej osoby przez policję.

Aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się zatrzymany, należy się zwrócić do miejscowej jednostki policji na terenie Niemiec. Trzeba zabrać ze sobą dokumenty stwierdzające tożsamość. Można oczywiście zgłosić się również najpierw o pomoc do adwokata.

Odwiedziny osoby aresztowanej mają jednak zarówno dla jego osoby jak i dla jego najbliższych ogromne znaczenie. Aby odwiedzić osobę przebywającą w areszcie śledczym należy spełnić w Niemczech następujące warunki:

- potrzebne jest pozwolenie na widzenie wydane przez sędziego decydującego o wydaniu nakazu aresztowania (Haftrichter) lub prokuratora.(wydawane na wniosek). Rodzinie i przyjaciołom pozwolenie wydawane jest przeważnie bez większych problemów. Do instytucji sądowej należy się udać w umówionych wcześniej godzinach lub w godzinach wyznaczonych  do takich celów przez tę instytucję. Nasza kancelaria pomaga w składaniu wniosków o widzenie i załatwianiu widzenia w areszcie.

 

Odwiedziny w JVA odbywają się w wyznaczonych godzinach.

Wizyta trwa ogólnie 30 min, w przypadku małżonków wizyta może być przedłużona do dwóch godzin.

Podejrzany ma prawo przyjmować odwiedzających co 2 tygodnie, o ile sędzia nie postanowi inaczej lub prokuratura nie wyrazi sprzeciwu ( osoba odwiedzająca nie może być zamieszana w przestępstwo zarzucane podejrzanemu).

Podczas jednej wizyty podejrzanego mogą odwiedzić maksymalnie 3 osoby.

Przed wizytą należy się wylegitymować dowodem osobistym lub paszportem

Jeśli chodzi o dzieci do 14 roku życia mogą być one dopuszczone do wizyty tylko w obecności osoby dorosłej.

 

 Przeprowadzenie otwartej rozmowy nie jest możliwe, ponieważ podczas spotkania z podejrzanym zawsze jest obecny urzędnik zakładu karnego lub czasem nawet ktoś z policji kryminalnej lub urzędu celnego-ścigania (Zollfahndungsamt - jeli chodzi o zarzut przemytu papierosów).

Rozmowa w języku polskim również nie będzie możliwa. Osoba odwiedzająca podejrzanego musi w dostatecznej mierze znać język niemiecki. W przeciwnym razie podczas rozmowy obecny musi być tłumacz, który tłumaczy rozmowe z języka polskiego na język niemiecki. Jednakże przedmiotem rozmowy nie może być aktualnie toczące się postępowanie karne. Takie rozmowy są zabronione.

Prokuratura i sąd mogą jednak odstąpić od wymogu obecności tłumacza.

Koszt tłumacza musi pokryć prokuratura lub sąd. W niektórych landach należy jednak złożyć wniosek przed wizytą o pokrycie kosztów tłumacza.

 

Paczki i korespondencja

Istnieje zakaz przekazywania jakichkolwiek przedmiotów podejrzanemu. Może on jednak zakupić różne produkty w specjalnym punkcie sprzedaży za pieniądze przesłane mu przez najbliższych na konto zakładu karnego, aresztu śledczego.

 


 Pieniądze można przesłać na konto zakładu karnego w Niemczech podając imię, nazwisko, datę urodzenia podejrzanego z dopiskiem „Eigengeld”. Niektóre areszty wymagają wpisania na przelewie numeru aresztowanej osoby, który przydziela areszt.

Jeśli chodzi o nabywanie mediów takich jak gazety i czasopisma w języku polskim isnieje możliwość zamówenia prenumeraty. Jednakże w tym celu należy uzyskać zezwolenie sądu.

Aby wysłać paczkę podejrzanemu należy należy nakleić na paczkę otrzymany od podejrzanego talon na paczkę.

Korespondencja listowna może być prowadzona w języku polskim. Prokuratura daje jednak listy do tłumacza, co oczywiście powoduje, że zanim podejrzany otrzyma list może minąć parę tygodni. 

 Adresy areszów w Berlinie i Brandenburgii

Justizvollzugsanstalt Brandenburg an der Havel (JVA)

Anton- Saefkow- Allee 22

14772 Brandenburg

 Tel. 03381/ 7610

 Justizvollzugsanstalt Berlin Tegel (JVA)

Seidelstrasse 39

13507 Berlin

Telefonzentrale (030)  90147-1111

Telefax (030) 90147- 1809

   

Justizvollzugsanstalt Cottbus- Dissenchen (JVA)

Oststraße 2

03052 Cottbus

Tel. 0335-48880

Fax- 0355/ 4888-222

E-mail: Poststelle. CB@justizvollzug.brandenburg.de

 

 

Justizvollzugsanstalt Luckau- Duben (JVA)

Lehmkietenweg 1

15926 Luckau, OT Duben

Tel. 035456/ 6730( Vermittlung)

Fax: 035456/ 673216

E-mail: Poststelle.DU@justizvollzug.brandenburg.de

Współpraca

 

Kancelaria prawa karnego z Gorzowa

Adwokaci:

Mec. Jerzy Synowiec 

Mec. Krzysztof Łopatowski

Mec. Jacek Sobusiak

Mec. Jerzy Wierchowicz

 

Adwokacka Spółka Partnerska
ul. Szkolna 4

66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: +48 (95) 72 02 205
Fax: +48 (95) 73 66 367
www.adwokaci.blink.pl
E-Mail: adwokaci@blink.pl