Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Kancelaria Adwokacka - telefony do naszych adwokatów

Tel. do niemieckiego sekretariatu: 0049-335-606-910-20

 

Kontakt telefoniczny:

Dr Kamila Matthies:

polski telefon komórkowy: 0048-696 568-151

0049-335-606-910-25 (polski sekretariat)

info@adwokat-niemcy.net

 

Dr Denis Matthies:

0049-335-606-910-20 (niemiecki sekretariat)

info@strafverteidiger-dr-matthies.de

strafverteidiger@rae-matthies.de

 

Tel. SOS:

Dr Kamila Matthies:

0049-177-38-40-136

0048-696-568-151 (polska komórka)

(w sprawach karnych i skarbowych) 

 

Dr Denis Matthies:

0049 174 1686 118 

 

 

https://www.facebook.com/kancelariaadwokackaMatthies

Umorzenie odatku od akcyzy za papierosy

Opublikowany 2019/03/11

Podatek umorzony = Klient zadowolony! 27.000,00 € pozostaje w kieszeni Klienta!???????? / Tabaksteuer erlassen - unser Mandant hat 27.000 € gespart

Zapewne wielu z Was słyszało o sprawach związanych z przemytem nieopodatkowanych papierosów na teren Niemiec. Takie sprawy to nasza specjalność!

Musicie wiedzieć, że takie przypadki skutkują zawsze dwutorową reakcją – karną i podatkową. Poza otrzymaniem decyzji podatkowej i wezwaniem do zapłacenia uszczuplonego podatku prowadzone jest również postępowanie karne-skarbowe w związku z zarzutem oszustwa podatkowego.

Podobną sprawę miał jeden z naszych klientów. Zarzucono mu wwiezienie na teren Niemiec ponad 170.000 sztuk papierosów z białoruskimi znakami akcyzy. Udało nam się wykazać, że klient nie wiedział, że w ładunku, który transportuje zostały ukryte niepodatkowane papierosy, wskutek czego umorzone zostało postępowanie karne za oszustwo podatkowe.

Szczęście klienta nie było jednak zupełne, gdyż pozostał mu jeszcze do zapłacenia uszczuplony podatek w dość pokaźnej sumie, bo wynoszącej ponad 27.000,00 €! 
Musicie wiedzieć, że niemieckie prawo podatkowe jest bardzo restrykcyjne i kieruje się wyłącznie odpowiedzialnością obiektywną. Dla powstania obowiązku zapłacenia podatku nie ma zatem znaczenia, czy ktoś wiedział, że wwozi wyrób akcyzowy na teren Niemiec, czy też nie. Ważne jest wyłącznie to, że wwiózł papierosy na teren Niemiec.

Według najnowszego orzecznictwa sądów finansowych taka sytuacja wwiezienia papierosów na teren Niemiec w „dobrej wierze” stanowi jedynie podstawę do starania się o umorzenie podatku ze względów słuszności, ale w żadnym razie nie stwarza podstaw do automatycznego uchylenia decyzji podatkowej.

Tak też uczyniliśmy. Złożyliśmy wniosek o umorzenie podatku, który spotkał się z pozytywną odpowiedzią urzędu celnego. Możecie sobie wyobrazić radość naszego klienta, do którego zadzwoniliśmy, aby go poinformować, że jego dług został umorzony! My również bardzo się cieszymy i życzymy mu wszystkiego najlepszego!

Jeżeli taka lub podobna sprawa o przemyt papierosów dotyczy Ciebie lub kogoś z Twojej rodziny skontaktuj się z nami: + 48 696 568 151. Wiemy jak Ci pomóc!
#polskiadwokatwniemczech #polskiprawnikwniemczech#akcyzapapierosy #przemytniemcy #adwokatniemcy#prawokarneniemcy #podatekwniemczech

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Karalnosc posiadania nasion marihuany w NIemczech

Opublikowany 2018/10/11

Czy wiecie, że posiadanie nasion marihuany bez zezwolenia jest w Niemczech karalne? Ist der Besitz von Samen, die zum Anbau von Cannabis bestimmt sind, strafbar? Trzeba na to uważać, bo nieznajomość prawa w tym przypadku może mieć dolegliwe konsekwencje w postaci zarzutów popełnienia przestępstwa zagrożonego karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Co prawda warunkiem karalności jest, że nasiona mają być przeznaczone do ich nielegalnej uprawy. Ciężko jest jednak wykazać, że ktoś posiadał takie nasiona np. tylko w celach kolekcjonerskich, a nie ich uprawy, dlatego trzeba mieć się na baczności i lepiej unikać posiadania nasion marihuany na terenie Niemiec. Przekonał się o tym nasz ostatni klient, któremu zarzucono próbę wywozu z terenu Niemiec całej walizki takich nasion marihuany. Na szczęście sprawa skończyła się dla Klienta dobrze, gdyż udało nam się wywalczyć umorzenie postępowania po dokonaniu wpłaty świadczenia pieniężnego na określony cel społeczny. Po wpłacie świadczenia sprawa zostanie umorzona, a Klient nie będzie figurował jako osoba skazana w rejestrze karnym. Tylko nasionka przepadły. Ale mogło się to o wiele gorzej skończyć… Dlatego uważajcie!... albo miejcie przy sobie dobrego obrońcę 

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Tytuł nowego posta

Opublikowany 2018/10/10

Walka z urzędami celnymi trwa…, czyli czy „strips” nadaje się do palenia? / Tabaksteuer

Kłopotliwa i błędna praktyka urzędów celnych związana z obciążaniem podatkiem akcyzowym osób lub firm wwożących susz tytoniowy w postaci tzw. stripsa na teren Niemiec może mieć nie tylko dotkliwe konsekwencje finansowe, ale również karne. W związku z takimi zdarzeniami urzędy celne często prowadzą postępowanie karnoskarbowe w kierunku możliwości popełnienia oszustwa podatkowego (Steuerhinterziehung). Takie postępowanie może prowadzić nawet do aresztowania podejrzanej osoby, o czym można się przekonać czytając ostatnie orzeczenie sądu krajowego w Hagen (por. postanowienie LG Hagen z dnia 31.08.2018, sygn. 71 Qs 16/18)

Sąd ten wykazał się jednak dużą rozwagą i znajomością problemu i uchylił nakaz aresztowania wskazując jednocześnie na wadliwość nowej praktyki urzędów celnych, która ukształtowała się po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Eko-Tabak, C-638/15.

Krótko mówiąc: To, że susz tytoniowy w postaci stripsa nadaje się do palenia w rozumieniu, że można go ręcznie skręcić i spalić, nie oznacza jeszcze, że nadaje się on do palenia w rozumieniu niemieckiej ustawy o podatku od tytoniu.

Sąd w Hagen słusznie wskazuje, że o tym, czy tytoń nadaje się do palenia decyduje przede wszystkim punkt widzenia konsumenta takiego produktu i jego doznania z tym związane. Powinno się zatem sprawdzić, czy po zapaleniu takiego produktu tytoniowego wytwarza się dym mający smak typowy dla papierosów. Wszystkie te właściwości konsumenckie, za które ludzie cenią papierosy, tytoń uzyskuje pod wpływem procesu fermentacji. Bez tego procesu palony tytoń nie ma żadnego smaku oraz zawiera zbyt dużą (wręcz toksyczną) ilość nikotyny, aby móc porównywać go do papierosów czy tabaki. Palenie takich stripsów może spowodować u nas nie tylko zerowe doznania smakowe, ale również zatrucie nikotyną. Jest ono więc niebezpieczne dla zdrowia. Idąc tym tropem myślenia sąd w Hagen uznał, że tzw. strips nie nadaje się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego (tj. procesu fermentacji) i tym samym nie podlega podatkowi akcyzowemu.

Jakie to proste!? Miejmy nadzieję, że urzędy celne też to zrozumieją i dadzą odetchnąć producentom tytoniu ????. My im z pewnością w tym pomożemy!
#strips #akcyzastrips #tabaksteuerstrips #hauptzollamtstripstabak#podatekodtytoniuwniemczech #akcyzaneterenieniemiec#urzadcelnyadwokat

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Walka z urzędami celnymi trwa…, czyli czy „strips” nadaje się do palenia? / Tabaksteuer - akcyza

Opublikowany 2018/10/10

Walka z urzędami celnymi trwa…, czyli czy „strips” nadaje się do palenia? / Tabaksteuer

Kłopotliwa i błędna praktyka urzędów celnych związana z obciążaniem podatkiem akcyzowym osób lub firm wwożących susz tytoniowy w postaci tzw. stripsa na teren Niemiec może mieć nie tylko dotkliwe konsekwencje finansowe, ale również karne. W związku z takimi zdarzeniami urzędy celne często prowadzą postępowanie karnoskarbowe w kierunku możliwości popełnienia oszustwa podatkowego (Steuerhinterziehung). Takie postępowanie może prowadzić nawet do aresztowania podejrzanej osoby, o czym można się przekonać czytając ostatnie orzeczenie sądu krajowego w Hagen (por. postanowienie LG Hagen z dnia 31.08.2018, sygn. 71 Qs 16/18)

Sąd ten wykazał się jednak dużą rozwagą i znajomością problemu i uchylił nakaz aresztowania wskazując jednocześnie na wadliwość nowej praktyki urzędów celnych, która ukształtowała się po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Eko-Tabak, C-638/15.

Krótko mówiąc: To, że susz tytoniowy w postaci stripsa nadaje się do palenia w rozumieniu, że można go ręcznie skręcić i spalić, nie oznacza jeszcze, że nadaje się on do palenia w rozumieniu niemieckiej ustawy o podatku od tytoniu.

Sąd w Hagen słusznie wskazuje, że o tym, czy tytoń nadaje się do palenia decyduje przede wszystkim punkt widzenia konsumenta takiego produktu i jego doznania z tym związane. Powinno się zatem sprawdzić, czy po zapaleniu takiego produktu tytoniowego wytwarza się dym mający smak typowy dla papierosów. Wszystkie te właściwości konsumenckie, za które ludzie cenią papierosy, tytoń uzyskuje pod wpływem procesu fermentacji. Bez tego procesu palony tytoń nie ma żadnego smaku oraz zawiera zbyt dużą (wręcz toksyczną) ilość nikotyny, aby móc porównywać go do papierosów czy tabaki. Palenie takich stripsów może spowodować u nas nie tylko zerowe doznania smakowe, ale również zatrucie nikotyną. Jest ono więc niebezpieczne dla zdrowia. Idąc tym tropem myślenia sąd w Hagen uznał, że tzw. strips nie nadaje się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego (tj. procesu fermentacji) i tym samym nie podlega podatkowi akcyzowemu.

Jakie to proste!? Miejmy nadzieję, że urzędy celne też to zrozumieją i dadzą odetchnąć producentom tytoniu ????. My im z pewnością w tym pomożemy!
#strips #akcyzastrips #tabaksteuerstrips #hauptzollamtstripstabak#podatekodtytoniuwniemczech #akcyzaneterenieniemiec#urzadcelnyadwokat

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Ekstradycja z Niemiec

Opublikowany 2018/10/08
Ekstradycja z Niemiec niedopuszczalna! Wyższy Sąd Krajowy w Brandenburgii uznał, że ekstradycja w celu wykonania kary pozbawienia wolności jest niedopuszczalna w sytuacji, gdy kara, która została orzeczona w państwie wnioskującym o wydanie i ma zostać tam wykonana, jawi się jako niewspółmiernie surowa i nieproporcjonalna do popełnionego czynu. Sąd uznał, że ekstradycja w celu wykonania takiej kary byłaby niezgodna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Republiki Federalnej Niemiec. Taki przypadek został stwierdzony w przypadku jednego z klientów naszej Kancelarii. Groziło mu wydanie do innego kraju celem wykonania kary 5 lat pozbawienia wolności. Przekonaliśmy Sąd, że kara 5 lat pozbawienia wolności wymierzona za czyn o niskim stopniu winy i społecznej szkodliwości (zakup jedzenia przy pomocy sfałszowanych pieniędzy w kwocie równej ok. 16 €) popełniony przez osobę niekaraną oraz młodocianą (ścigany miał w momencie popełnienia czynu mniej niż 21 lat) powinna zostać uznana za niewspółmiernie surową. Podzielając nasze argumenty Sąd uznał, że nie może pozwolić na ekstradycję w celu wykonania takiej kary, która za podobny czyn, ale popełniony na terenie Niemiec, w żadnym wypadku nie zostałaby orzeczona.
#ekstradycjadoniemiec deportdoniemiec #europejskinakazaresztowanianiemiec #deportzpolskidoniemiec
29. Aug. 2018 veröffentlicht
 
 

 
Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Akcyza za tyton w Niemczech - podatki tabaka

Prawo jazdy w Niemczech

Opublikowany 2018/10/08

Piszą o nas, czyli kilka słów o nieudowodnionej kradzieży w grupie zorganizowanej - rozcinanie plandek ciężarówek O tym jak ważne jest, aby w sprawie karnej mieć dobrego obrońcę przy sobie, przekonał się ostatnio nasz klient. Kradzież w zorganizowanej grupie przestępczej (Bandendiebstahl) jako tzw. Planenschlitzer, czyli osoba przecinająca plandeki od tirów w celu kradzieży znajdującego się tam ładunku - taki zarzut usłyszał nasz klient. Zarówno prokuratura jak i miejscowa prasa były przekonane, że będzie to łatwy proces, który bez cienia wątpliwości zakończy sie skazaniem naszego klienta za zarzucany mu czyn. Ku niezadowoleniu powyższych, tak się jednak nie stało. Przekonaliśmy sąd, że dowody zgromadzone w sprawie nie są wystarczające, aby skazać naszego klienta za kradzież w bandzie - grupie zorganizowanej. Ostatecznie skończyło się na uznaniu winy za rodzajowo łagodniejszy czyn pomocnictwa do ukrycia rzeczy- (Begünstigung) i wymierzeniu kary 1 roku i 2 miesiący pozbawienia wolności w zawieszeniu. Klient zadowolony. Prawa jazdy nie zabrano. My również ????. Warto mieć obrońcę! Poniżej link do relacji prasowych ze sprawy: https://m.sz-online.de/…/planenschlitzer-verurteilt-4011381… #plandekikradziez #polskiadwokatwniemczech #karanaterenieniemiec #sadwdreznie #polskojezycznyadwokatnaterenieniemiec #makazaresztowaniawniemczech

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Współpraca

 

Kancelaria prawa karnego z Gorzowa

Adwokaci:

Mec. Jerzy Synowiec 

Mec. Krzysztof Łopatowski

Mec. Jacek Sobusiak

Mec. Jerzy Wierchowicz

 

Adwokacka Spółka Partnerska
ul. Szkolna 4

66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: +48 (95) 72 02 205
Fax: +48 (95) 73 66 367
www.adwokaci.blink.pl
E-Mail: adwokaci@blink.pl