Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelaria Adwokacka - telefony do naszych adwokatów

Tel do sekretariatu: 00049-335-606-910-20

 

Kontakt telefoniczny do poszczególnych adwokatów:

Dr Denis Matthies:

0049-174-1686-118

info@strafverteidiger-dr-matthies.de

 

Dr Kamila Matthies:

polski telefon komórkowy: 0048-696 568-151

0049-335-606-910-25 (polski sekretariat)

info@adwokat-niemcy.net

 

Tel. SOS:

Dr Denis Matthies: 0049 174 168-6118

Dr Kamila Matthies: 0049-177-38-40-136 lub 0048-696-568-151 (polska komórka)

(w sprawach karnych i skarbowych) 

 

 

https://www.facebook.com/kancelariaadwokackaMatthies

Jesteśmy niemiecką kancelarią adwokacką prawa karnego, karno-skarbowego, podatkowego i celnego w Berlinie i Frankfurcie nad Odrą 


Reprezentujemy polskich klientów przed niemieckimi sądami, policją, urzędem celnym (Hauptzollamt) i skarbowym (Finanzamt) w sprawach karnych oraz karno-skarbowych (akcyza, cło, podatek VAT). 

Prowadzimy obronę w sprawach karnych na terenie całych Niemiec, a w szczególności: 

Berlin, Frankfurt nad Odrą, Cottbus, Fürstenwalde, Eisenhüttenstadt, Königs Wusterhausen, Luckenwalde, Strausberg, Oranienburg, Schwedt, Bernau, Neuruppin, Potsdam, Prenzlau, Brandenburg, Magdeburg, Hannover, Hamburg itd.

 

Działalność kancelarii obejmuje:

 

 


 

Prawo karne i karno-skarbowe

 • niemieckie prawo karne
 • niemieckie prawo karne komunikacyjne np. problemy z prawem jazdy
 • niemieckie prawo karne środków odurzających 
 • niemieckie karne prawo pracy: odpowiedzialność pracodawcy za niepłacenie ubezpieczeń socjalnych, za zatrudnienie pracowników na czarno, niemieckie karne prawo pracy (odpowiedzialność pracodawcy za niepłacenie ubezpieczeń socjalnych, za zatrudnienie pracowników na czarno, za zatrudnienie cudzoziemców bez pozwolenia o pracę, za niedotrzymanie wymagań ustawy o delegowaniu pracowników (np. pracowników budowlanych))
 • przestępczość zorganizowana
 • niemieckie prawo karne upadłościowe
 • niemieckie prawo karno-skarbowe np. sprawy o przemyt papierosów
 • niemieckie prawo karne gospodarcze
 • reprezentujemy także prawa pokrzywdzonego (oskarżenie posiłkowe, oskarżenie prywatne, składamy wnioski adhezyjne (pokrzywdzony, który w wyniku działania przestępczego doznał szkody ma prawo dochodzić odszkodowania od sprawcy).

Działalność kancelarii obejmuje także sprawy o wydanie Europejskim Nakazem Aresztowania - ENA - z Polski do Niemiec oraz innych krajów do Niemiec.

Opiekujemy się rodziną aresztowanych osób, np. składamy wnioski do prokuratury i sądu o udzielenie pozwolenia na widzenie lub telefon, wydanie zabezpieczonych przedmiotów.

Prowadzimy także sprawy odszkodowania za bezprawny areszt tymczasowy i inne szkody materialne spowodowane przez postępowanie karne (tzw. Strafentschädigung), np. zajęcie samochodu.

Kancelaria składa wnioski o wydanie zatrzymanych przez policję, urząd celny, prokuratora lub sąd przedmiotów, np. samochodu.

 

W sprawach z zakresu prawa karno-skarbowego kancelaria zapewnia reprezentowanie oskarżonego przed finansowymi organami postępowania (np. urząd skarbowy, urząd celny).


Typowymi sprawami o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe  są spraw o:

 • uchylanie się od obowiązku celnego lub podatkowego
 • oszustwo podatkowe
 • nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg rachunkowych lub podatkowych
 • przemyt
 • oszustwo celne, wykroczenia celne (brak zgłoszenia dewiz „środków pieniężnych” przy wjeździe do Unii Europejskiej, np. z Szwajcarii (UE) lub przy wyjeździe z UE)

 

Prawo skarbowe (podatki) i celne:

 • prawo celne
 • wykroczenia celne (Zollvergehen)
 • prawo podatkowe
 • zgłoszenie celne towarów wywożonych lub przywożonych do kraju Uni Europejskiej, które zostały sprowadzone spoza Unii Europejskiej lub są wywożone do krajów trzecich (Zollanmeldung)
 • inne sprawy celne przed urzędem celnym i urzędem celnym ścigania (andere Verfahren vor dem Hauptzollamt)

 

Prowadzimy sprawy skarbowe (podatkowe) i celne przed urzędem celnym (Hauptzollamt) i urzędem skarbowym (Finanzamt), np. o podatek od tytoniu (akcyza, tzw. Tabaksteuer, cło itd.), który powstał przez przemyt papierosów (Steuerbescheid), składamy odwolania od decyzji podatkowych (np. o podatek VAT).

 Składamy wnioski do urzędu celnego o 

 • uchylenie nakazu zapłaty podatku (Steuerbescheid)
 • umorzenie podatku, podatku obrotowego od towarów importowanych, akcyzy, cła,
 • rozłożenie podatku na raty
 • wnioski o prolongatę terminu płatności
 • o wstrzymanie wykonania egzekucji w Polsce i w Niemczech

Zajmujemy się także sprawami skarbowymi po przekazaniu ich przez niemieckie urzędy skarbowe do Polski i polskie urzędy skarbowe do Niemiec.  

 


 

Prawo wykroczeń i ruchu drogowego

 • mandaty karne za wykroczenia w ruchu drogowym
 • sprawy dot. prawa jazdy
 • punkty karne
 • regulacja wypadku samochodowego

Bronimy klientów oskarżonych o wszelkie wykroczenia i przestępstwa drogowe jak np: przekraczanie szybkości, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub srodków odurząjących, niebezpieczną jazdę jak i poważne wypadki drogowe a także nie zatrzymanie się na miejscu zdarzenia.

 


 

Prawo transportowe

 • przeciążenie pojazdu 
 • odpowiedzialność za przekroczenie dopuszczalnego nacisku na oś
 • mandaty za niezachowanie przepisów dot. zabezpieczenia ładunku
 • sprawy związane z BAG - Federalny Urząd d/s Transportu Towarowego - kontrole BAG
 • sprawy ratowania samochodu ciężarowego po wypadku

 

 

Uzyskiwanie informacji

 • Udzielamy informacji z SIS (system komputerowy Szengen) i INPOLU (system wewnętrzny policji niemieckiej - Bundeskriminalamt) a także sprawdzamy czy dana osoba jest poszukiwana przez policje i jakie postępowania są wobec niej prowadzone.
 • Składamy wnioski o wygaszenie z systemu SIS i INPOL, a także Landeskriminalamtu.
 • Pomagamy w składaniu wniosków o uchylanie zakazów wjazdów na teren Niemiec (urząd dla obcokrajowców (Ausländeramt)), prokuratura (Staatsanwaltschaft), Bundeskriminalamt, Landeskriminalamt) i zawieszenie kary pozbawienia wolności (tzw. Strafaussetzung zur Bewährung).
 • Pośredniczymy w znalezieniu adwokatów z innej dziedziny prawa (prawo cywilne, administracyjne, cudzoziemców, budowlane, gospodarcze, rodzinne, ubezpieczeń, drogowe, transportowe itd.).

_____________________________________________________________________________________________________

Prawo administracyjne

 • opłaty drogowe
 • prawo transportowe
 • deporty

 


Pomoc w zalozeniu firmy, spolki itd.

 

 

Zobacz także stronę naszej kancelarii w języku niemieckim: 

http://www.anwalt-strafrecht.net

a także stronę kancelarii adwokackiej w Berlinie: 

http://www.adwokat-berlin.org

Uwaga!

Informacje na tych stronach zostały zestawione według rzetelnego stanu wiedzy. Są informacjami ogólnymi i nie mogą być traktowane jako doradztwo prawne, którego nie mogą w żadnym wypadku zastąpić. Jakakolwiek odpowiedzialność z powodu zamieszczonych tu informacji jest wyłączona.

Nie odpowiadamy za treści zamieszczane na stronach zewnętrznych. Nie mam wpływu na formę i treści tych stron.

Adwokat niemcy w  niemczech mecenas obronca adwokat adwokat adwokat adwokat adwokat adwokat w niemczech w niemczech w berlinie we frankfurcie prawo karne skarbowe podatki podatki obrona w sprawach karnych akcyza vat clo przemyt wypadki 

 

Adwokat w Berlinie

 

Mec. dr Denis Matthies

Mec. Dagmara Turczynska

Großbeerenstraße 56

10965 Berlin

 

Tel. Kom. (również SOS):

(+49) 1741686118

Faks:

(+49) 30 780 95 995

E-Mail:

RA-Dr.DenisMatthies@web.de

www.adwokat-berlin.org

Współpraca

 

Kancelaria prawa karnego z Gorzowa

Adwokaci:

Mec. Jerzy Synowiec 

Mec. Krzysztof Łopatowski

Mec. Jacek Sobusiak

Mec. Jerzy Wierchowicz

 

Adwokacka Spółka Partnerska
ul. Szkolna 4

66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: +48 (95) 72 02 205
Fax: +48 (95) 73 66 367
www.adwokaci.blink.pl
E-Mail: adwokaci@blink.pl